Toiminta vuosina 2002 - 2007
HÄTÄKESKUSLAITOS Case: Hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto Aika: 2002-2007 Tehtävät: Projektin läpivienti Elisan johtaman konsortion edustajana 15 hätäkeskuksessa Toimia rajapintana järjestelmätoimittajan suuntaan Competence Centerin rakentaminen ja ao. tiiminveto Asiakkaan edunvalvonta Toimia neuvottelevana rajapintana Hätäkeskuslaitoksen ja sovellukseen integroituvien hallinnonalojen sekä kolmansien osapuolten välissä Liiketoimintaprosessien mallintaminen Hätäkeskusuudistuksessa Hätäkeskuslaitos hankki saksalaiselta Novotec GmbH ohjelmistotoimittajalta ELS/GEOFIS-hätäkeskustietojärjestelmän. Järjestelmä vastaanottaa Siemens HiPath-keskuksista puhelut ja avustaa hätäkeskuspäivystäjää tehtävän arvioinnissa sekä vasteen muodostamisessa, hälyttämisessä ja kohteeseen ohjauksessa. Tehtävänä oli sovittaa ELS/GEOFIS-järjestelmä suomalaiseen hätäkeskustoimintaan soveltuvaksi ja toteuttaa kaikki tarvittavat integraatiot sekä rakentaa Competence Center palvelemaan järjestelmän ylläpitoa sekä jatkokehitystä. Käyttöönottoon liittyi mittava suomentamis- ja tietojensyöttämisvaihe. ELS/GEOFIS-järjestelmä ja Competence Center ovat toiminnassa vuoden 2015 loppuun.
Hätäkeskuslaitos Hätäkeskuslaitos on vuonna 2001 perustettu valtakunnallinen virasto, johon kuuluvat sen esikuntatehtäviä hoitava keskushallinto Porissa sekä hätäkeskukset eri puolilla Suomea. Hätäkeskuslaitosta tulosohjaa sisäasiainministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.
ELS/GEOFIS ELS/GEOFIS is an Electronic Incident Logging System used for call-taking, dispatching and managing  resources in routine and high intensity security operations. It consists of two major parts: ELS and GEOFIS.
Timo Saarno
Työ ja koulutukset
© Nettisamurai 2014-2019
Sertitfioinnit ja kurssit 2005-06 Ohjelmistotestaaja/ testaussuunnittelu - ISEB ISTQB Foundation sertifikaatti (FCS Partners) 2002-03 IPMA C - sertfiointikaatti ja valmennus (KnowledgePool Tieturi) UML perusteet (SysOpen) Ohjelmistomäärittely (SysOpen) Vaatimusmäärittely (SysOpen) Sovellustuotanto (SysOpen)
Profit Consultingin palveluksessa 11/2007 alkaen Projektipäällikkö / Vanhempi konsultti o Projektinhallinta o Esiselvitykset ja vaatimusten hallinta o Tuote-, ratkaisu- ja toimittajavalinnat SysOpen Integrationin palveluksessa 2002-07 Projektipäällikkö o Projektinveto o Competence Center tiiminveto o Vaatimusmäärittely, liiketoimintaprosessit o Sidosryhmäyhteydet eri viranomaisten ja Sisäasiainministeriön kanssa
TOIMEKSIANNOT 2002-2007
Nykyisin Digia
MUUT TOIMEKSIANNOT 2003 Telia Mobile Projektipäällikkö GSM-numeronsiirrettävyys projekti